Velkommen til Reinrasasau.com!

Velkommen til den offisielle siden til Reinrasa Norsk Sau.
Denne siden inneholder blant annet dømeresultater fra
utstillinger fra 2003 og fram til i dag, fakta om dalasauen og diverse bilder.


Katalogen for 2019 er klar! Last ned

NSG har godkjent reinrasa dala og reinrasa ryggja som egne raser. Klikk her!