Årsmøte 2015
07.03.2015

Årsmøte for 2014 ble avholdt  Hedmark 7. mars 2015.

 1. Leder i Hedmark, Ola D.Gløtvold, ønsket landsmøte vel møtt.
 2. Årsmøte minnes 3 medlemmer som har gått bort – Leiv Sausjord , Hans G. Rudstaden og Jan Hodne.
 3. Innkalling godkjent.
 4. Ole M. Fjørkenstad referent.
 5. Skrive under protokoll : B.K.Ringen og K.J.Tiller.
 6. Utsendinger:

Hedmark                            - H.Nilsen og B.K.Ringen
Oppland                             - M.Bjone og Ole M.Fjørkenstad
Rogaland                            - Knut Thunheim og K.Auglænd
Hordaland                          - A.Berland og Nils Tveite
Sør-Trøndelag                  - M.Oldervik
Nord-Trøndelag              - K.O.tiller og A.O.Haugan

 1. Årsberetning ble referert av sekretær. Den ble enstemmig  godkjent.
 2. Regnskap enstemmig godkjent.
 3. Valg.                                                    G.Tønnessen, formann                                                              - gjenvalgt

O.D.Gløtvold og N.Fjørkenstad, styremedlem  - gjenvalgt
O.Birkeland, 1.varamann                                            - gjenvalgt
J.Ulvund, 2.varamann                                                  - gjenvalgt
Revisor 1 år :                                     Erik Lystad.
Honorar for tillitsvalgte:               Formann             - kr.   4.000,-
Sekretær            - kr. 12.000,-
Valgkomite:                                      O.M.Fjørkenstad, M.Oldervik og A.Seljestad.
Varamann H.M.Bjone.

Utstillingsdato                  Kvinesdal 12.09.15
                                               Hægebostad 19.09.15  
                                               Sør-Rogaland 24.09.15
                                               Nord-Rogaland 25.09.15
                                               Myrkdalen 28.09.15
                                               Vik 29.09.15
                                               Toten 26.09.15
                                               Hedmark 03.10.15
                                               Selbu 05.10.15
                                               Verdal 04.10.15

 1. Medlemskontingent : kr. 100,-
 2. Budsjett godkjent.
 3. Enighet om å fordele tilskudd på dommerutgifter.
 4. Seminværer 2015 : Skredølen og Grøndølen.
 5. Rogaland stemmer for å kåre værlam på både offentlig og reinrasa kåringer. Det er stor uenighet om den ordningen i landsmøtets årsmøte. Saken ble stemt over og den ble utsatt til neste år.
 6. Styrets forslag til ny poengsum, i dag 64 poeng, ble satt til 66 poeng. Flertall for styrets forslag.
 7. Neste årsmøte skal holdes i Selbu 2016.
 8. Styret jobber med å hindre at tilskudd reduseres i små besetninger. Det må arbeides mot Bondelag og Småbrukerlag.

Møtet avsluttet kl. 17.00

Ole M.Fjørkenstad                         Kjell Ove Tiller                                  Bjørg Karin Ringen
sign                                                       sign                                                       sign

 

På lørdag før årsmøtet hadde vi omvisning og informasjon på Jønnsberg  Jordbrukskole. Her var mye interessant å se. Mange forskjellige reine raser av storfe.
Noe som imponerte oss var stillheten, her var helt stille, ikke en ku som rauta.

Dagen ble avsluttet med en hyggelig fest og festmiddag på hotell Scandic Hamar.