Årsmøte 2016
12.03.2016


Årsmøte for 2015 ble holdt på Selbu lørdag 12.03.2016.

  1. Formannen ønsket velkommen og startet med å minnes de tre medlemmene som hadde gått bort i året som er gått. Kåre Auglænd, Øyvind Rønningen og Ivar Høgnes.
  2. Valg av møteleder Ole Fjørkenstad
  3. Innkalling godkjent.
  4. Møtereferent Knut Thunheim.
  5. Skrive under protokoll Gjermund Gulseth og Jan Overvik
  6. Utsendinger:

Hedmark                            - H.Nilsen
Oppland                             - Ole M.Fjørkenstad
Rogaland                            - Knut Thunheim
Sør-Trøndelag                  - M. Oldervik og Gjermund Guldseth
Nord-Trøndelag              - K.O.Tiller

  1. Årsberetning ble referert av sekretær. Enstemmig godkjent.
  2. Regnskap enstemmig godkjent.
  3. Valg.:
  4. G.Tønnessen, formann                                     - gjenvalgt

Torbjørn Nordmark og Kristian Hauan, styremedlem    - gjenvalgt
O.Birkeland, 1.varamann                                               - gjenvalgt
J.Ulvund, 2.varamann                                                    - gjenvalgt
Revisor 1 år :                                     Erik Lystad.
Honorar for tillitsvalgte:               Formann             - kr.   4.000,-
Sekretær            - kr. 12.000,-
Valgkomite:                                      M. Oldervik, A. Seljesta og Helge Magnus Bjone
Varamann Halvor Nilsen.
Utstillingsdato                        Kvinesdal 17.09.16
                                               Hægebostad10.09.16  
                                               Sør-Rogaland 11.09.16
                                               Nord-Rogaland 08.10.16
                                               Myrkdalen 02.10.16
                                               Vik 02.10.16
                                               Toten 24.09.16
                                               Engerdal 01.10.16
                                               Selbu 03.10.16
                                               Verdal 02.10.16
Medlems kontingent: kr. 100,-
Budsjett godkjent.
Fordeling av tilskudd/dommerutgifter ble diskutert og forslag søknad til Fylkesmannen.
Seminværer 2016 Ingen.
Værlam kan ikke kåres både på offentlige og private utstillinger. 8 stemmer for 2 imot.
Reviderte utstillingsregler for landslaget for Reinrasa Norsk Sau ble gjennomgått og enstemmig godkjent. Tillegg fra Rogaland skal taes opp igjen på årsmøtet 2017.
Forslag fra Myrkdalen ble stemt over, falt mot 2 stemmer
Neste årsmøte skal holdes i Rogaland 2017.
Eventuelt: Innmeldingspriser uendret for 2016.
        Forslag til kandidater for neste år må være senest 01.01.2017.

Møtet avsluttet kl. 17.00
Knut Thunheim                              Jan Overvik                                          Gjermund Guldseth
     sign                                               sign                                                             sign

På lørdag før årsmøtet besøkte vi gårdene til Morten Oldervik, Jan Overvik og Gjermund Guldseth, hvor vi fikk se en masse fin sau
Dagen ble avsluttet med en festmiddag på Selbusjøen Hotell og Gjestegård.