Velkomen til heimesida for Raselaget for dalasau. Her finn du informasjon om

organisasjonen, aktuelle saker, regelverk, katalogar, resultat frå utstillingar m.m.


Facebookside for medlemmar: https://www.facebook.com/groups/1099772244747328


Norske saueraser | Grupper | Facebook


Instagramkontoar: #Dalasauvestland, #Dalasaumidtnorge


svart dalalam
dronningperla med lam
202090542 Viking
02030 Heimdøla med lam etter Bergfast
02006 Tempablanka med lam 2023
354601629_1628979850943128_7246126628359465806_n
354456222_1628979890943124_1192259176840055396_n
354237303_2211083692427548_3005554041192451805_n
352971367_2213942885474962_5860339221998616230_n
347644286_6418846658184949_7179502070707057663_n
347611077_6419706464765635_6456905131395288674_n
347556804_1717412922012781_7628004876028199638_n
347556428_10159174123260059_850337084206389526_n
202090550 Gromdølen
374438618_6618369898232623_3657502858816453750_n
374423279_6618370324899247_5754712146632095257_n
366344684_6525590404177240_3221435445475020165_n
366343413_6525591144177166_7266856060209682916_n
374302112_6618371311565815_5908020778807997288_n
369062415_10163300544390031_546769337266563389_n
358472526_3456817704579910_4432789132466216763_n
356142459_10159330054000887_8817174655227098113_n
369045077_10163300544835031_896001485285658157_n
366958266_10159239669955059_8507459595803234440_n
355099675_647913867230931_9155830146487035735_n
384502468_7219831711368748_4799530086724197675_n
366349463_6525590900843857_355118704383048912_n
384502410_7219832974701955_6062606497822720147_n
383961940_10159329472570059_2228739733033450087_n
383017270_1683606645480448_236493201790697045_n
383013614_1683606718813774_7201175998355935651_n
382990739_1683612622146517_7110794834631498319_n
382843245_2449852528529546_2555119204487510312_n
382806619_2449852551862877_9100079653324175950_n
382593629_7219831364702116_6884568183139710149_n
380885610_7164336426918277_3536051588063937714_n
380263294_7164336000251653_8382476672898047131_n
376881633_6618370964899183_3705877788062214487_n
Beste lam reiersen 2022
90037 Stora med dalarapson 2022
399174713_10159410114305059_3256311332250545037_n
395431179_10160972478502209_5679726598437289628_n
386656670_10163419484490031_5074912120575629600_n
387015766_10163419484225031_6588235529689714244_n
387101270_7297862150225387_9051051157408219892_n
386540337_10160888813586212_4161965401221914273_n
395415233_10160972478487209_8584228557368747919_n
386093410_10167903436885005_5271475601505567065_n
391713995_6752343284835283_4994518528320055188_n
387801711_10167903442100005_2383581989677017145_n
385883994_7219833198035266_2524670957959518752_n
gimrer odd birkeland
gimre egil schibevåg
gudmund knut og øyvind med sau målfrid 2022
dalalam odd birkeland
bilde 1 utstilling rogaland 2023
Goggen
ryggjalam ingvar natland
dalarapson 2022
gimrer tor eike
sau pia 0004 2022
ryggjalam t nordmark
gimrer sigurd øye
søye og lam oddvar hølland
viking
verlam reiersen 2022Landsmøte Rogaland 09.03.24


Landsmøtet 2024 er vel gjennomført. Organisasjonen har no skifta namn frå "Landslaget for reinrasa norsk sau" til "Raselaget for dalasau". I tillegg til "vanlege årsmøtesaker", vart det vedteke to dokument som skal være styrande for organisasjonen sitt vidare arbeid med dalasauen; Handlingsplan for reinrasa dalasau og Avlsplan for reinrasa dalasau.

 Dalasauen 100 år i 2023


I 2023 er det 100-års jubileum for dalasauen som eigen rase. Dalasauenvart avla fram frå gammalnorsk spælsau og fleire engelskesauerasar, fyrst og fremst leicester, men også sutherland ogsjeviot. I Jon Sælands tid som statskonsulent i småfeavl(1918-1945) vart dalasauen spreidd over store delar av landet. Påkort tid vart dette den dominerande sauerasen i dei indre bygdene påSørlandet og Vestlandet og i dal- og fjellbygdene på Østlandet ogi Trøndelag. I kystdistrikta vart denne sauen derimot rekna for åvære for kravfull,og fekk ikkje fotfeste her.


Dalasauener ein storvaksen og grovbygd sau. Vaksne søyer veg gjerne mellom 80og 100 kg. Han er hovudsakleg kvit, men det fins ogsvart og brun dalasau. Typiske rasekjenneteikn er brei nakke, storeslake øyrer og brei mule med svart nase. Halen skal være lang, ogklauvene svarte. Dalasauen skal ha god og brei rygg med kraftige lårog stor mengde ull av god kvalitet. Vaksne søyer får oftasttvillingar og lamma veks raskt.


Dala,rygja og steigar er tre av våre nasjonale sauerasar av crossbredtypesom danna grunnlaget for eit felles avlsarbeid på den norskecrossbred-populasjonen. I 2000 fekk denne populasjonenrasegodkjenning som norsk kvit sau (NKS). Dei tre rasane var då iferd med å forsvinne som eigne rasar, og det vart kjempa hardt forta vare på dei opphavlege reinrasa sauerasane.


Idag er det under 1000 rasegodkjende dala-avlssøyer registrert i sauekontrollen, og desse er spreidd over fleire regionar i sør-Noreg.Nokre stadar aukar populasjonen, medan det andre stadar er einnegativ trend. Det er i utgangspunktet utfordrande å drive bevaring og utvikling med så få dyr totalt. Restriksjonar med tanke påflytting av dyr gjer det endå meir komplisert, i nokre områdenærast umogeleg. Oppigjennom er det mange som har lagt ned eit stort arbeid for å halde på den reinrasa dalasauen, og arbeidet lyt fortsetje skal det verte nytt jubileum om 100 år. Det er mange utfordringar å ta tak i for at meskal kunne ta godt vare på den gilde reinrasa dalasauen i framtida.


Bruk kontaktskjemaet dersom du ynskjer å kjøpe jubileumsboka "100 år med dalasau i Vestland".