Støttespelarar

Landslaget for reinrasa norsk sau søker kvart år Landbruksdepartementet om midlar til genressurstiltak. Laget mottar og pengestøtte frå Norsk Sau og geit basert på medlemstal.


Nortura og Os Id AS i fleire år har vore sponsorar til organisasjonen. I all hovudsak går dei midlane som kjem inn til å utarbeide katalog med oversikt over dyr til dømming, og til å støtte lokallaga i gjennomføringa av kåring av vêrlam og dømming av vaksne dyr om hausten.


I tillegg er det fleire verksemder som sponsar dei lokale laga. Alle sponsorar har annonser i katalogen .