Møre ogTrøndelag Dalasaulag


Laget har 22 medlemmer fordelt fra nord i Trøndelag til sør på Sunnmøre.


Hver høst kjøres det utstillingpå voksen vær, Risbit og kåring av lam i Verdal og på Nordmøre. Det blir også bedømming av søyer hjemme på gården. Vi jobber med å skape samholdmellom medlemmene og ikke minst å skape interesse for rasen hos flere. 

 

Styret: 

Leder - Olav Tiller,olav.tiller@gjeterhund.info

Nestleder - Gerd Eva Slettvåg 

Sekretær - Inger Røliaunet

Kasserer - Trine Alsos Aasen

Styremedlem: 

Stein Aasen, Lars Borren 

Vara;

Arne Olav Haugan 

Oddbjørg Dyrhaug

Ivar Hoel