Raselaget for dalasau har lokallag i fylgjande (gamle) fylker; Vestland, Rogaland, Oppland, Hedmark, Agder og Møre og Trøndelag. Sjå undersidene for informasjon om og frå dei respektive fylkeslaga.