Kåringsreglar 2023


Etter landsmøtet 2023 er det gjort fylgjande endringar:


  • Offentleg kåring av vêrlam er jamnstilt med privat kåring med tanke på ættepoeng ved seinare døming.

  • Der lokallaget i NSG godtek det, kan det private kåringsresultatet på vêrlam overførast direkte som offenteg kåringsresultat, og leggast inn i sauekontrollen

  • Som fylgje av endring over, er kåringsskjemaet for vêrlam endra for at det skal være likt som ved offentleg kåring.


Vær obs på endringar som vart gjort på landsmøtet 2022 vedrørande krav til premiegrad for gimrar:


  • Krav til 1.pr. gimmer 9 poeng ikropp og 9 poeng i ull

  • Krav til 2.pr. gimmer 8 poeng ikropp og 8 poeng i ull

  • Krav til 3.pr. gimmer 7 poeng ikropp og 7 poeng i ull